LA CLAU DELS BOLETS. Identifica’ls de la mà de l’Enric Gràcia. Volum 1

LA CLAU DELS BOLETS és la versió definitiva del projecte d’edició de “Guia per visitar una exposició de bolets, i aprendre’n”. El llibre és editat per Efadós, en dos volums, formant part de la col·lecció Ecollibres, i amb il·lustracions d’Agnès i Aina Amblàs Casals.

LA CLAU DELS BOLETS. Identifica'ls de la mà de l'Enric Gràcia

Aquest és un llibre per identificar bolets amb seguretat. El podeu fer servir al camp, en una exposició de bolets o, un cop a casa, per resseguir-lo amb els vostres fills. Tracta les diferents espècies de bolets agrupades segons la classificació popular catalana.
Podreu arribar a cada grup fent servir una clau d’identificació gràfica. En cada grup hi trobareu una il·lustració de l’espècie més coneguda o representativa i els trets diferencials que us permetran reconèixer-la. També en quins detalls de l’hàbitat us heu de fixar per saber-la identificar.
En alguns grups, sempre molt coneguts (rovellons, ceps), trobareu claus per arribar directament a identificar-ne les espècies. En altres només hi ha llistades les espècies més corrents. Així, en aquest volum aprendreu com diferenciar les vuit espècies de rovellons dels nostres boscos, reconèixer amb seguretat un cep i sabreu com evitar equivocar-vos quan trobeu un rossinyol de roureda, un molleric calçat o una greixa.

En LA CLAU DELS BOLETS hem revisat i actualitzat els conjunt dels noms catalans dels bolets. Pel fet que hem tractat un gran nombre d’espècies, sovint ens ha calgut proposar neologismes. En aquestes ocasions utilitzem denominacions híbrides partint del nom popular i afegint, mentre es pugui, detalls dels caràcters distintius visibles a ull nu. No hem utilitzat derivats del nom científic. Quan no han servit els detalls morfològics, el gust o una olor determinada, la solució s’ha buscat en l’ecologia o, força sovint, en el significat del nom científic corresponent.