“Com visitar una exposició de bolets i aprendre’n”

Una exposició de bolets te un objectiu didàctic. El més corrent és que en una exposició de bolets hi hagin al voltant de 100 espècies de bolets exposades, anotades amb el seu nom popular i científic. Visitar-la permet reconèixer els detalls de les espècies més corrents i diferenciar-ne les perilloses.

El llibre és escrit per a preparar-nos abans de visitar una exposició de bolets, per a servir-nos de guia durant la visita i per indicar-nos en què ens hem de fixar de cada bolet exposat.

Conjuntament amb l’edició del llibre s’han preparat col·leccions d’etiquetes per a exposicions de bolets. Cada etiqueta porta imprès d’un codi QR que connecta amb la pàgina corresponent a la mateixa espècie d’aquest web. Per tant, una persona que visiti una exposició de bolets amb aquesta mena d’etiquetes, podrà enfocar el seu mòbil a l’etiqueta i connectar-se amb la descripció i detalls assenyalats en aquest web.