bolets.cat ha estat, des del 2012 al 2015, un lloc web de divulgació micològica de gran activitat, molt obert i lligat a planes socials. A mitjans de 2015 va entrar en múltiples errors de funcionament, que van implicar la claudicació de la plana i, fins i tot, l’aturada dels nostres correus electrònics.

Després d’intents menors, la solució ha estat formatar el web i iniciar-lo de bell nou, molt simple en estructura i menys obert al públic.

L’objectiu principal del web segueix sent el mateix, un bloc o finestra personal des d’on explicar aspectes de la micologia i contestar qüestions al respecte. Hem afegit un formulari de consulta a la secció Dades / Contacte per facilitar-vos la feina. Si voleu enviar imatges de bolets o altres, és millor fer servir directament l’adreça electrònica que us facilitem en la mateixa pàgina.

Pel que fa a temàtica, algun cop també tractem aspectes que no són estrictament micològics. A vegades són temes relacionats amb natura, jardí, hort, fabricació de conserves o aspectes que ens han interessat puntualment.

Com que els posts en el bloc quedaven força desordenats, hem afegit en el menú de la barra lateral tres entrades que permeten l’accés directe al llistat de posts  sobre micologia, bolets i altres de temàtica lliure.

Enric Gràcia